Szukaj
Regulamin korzystania z serwisu Bukeo.pl
 1. § I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Bukeo.pl jest serwisem internetowym, którego celem jest ułatwienie kupna i sprzedaży książek i materiałów edukacyjnych.
  2. Użytkownik to osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo które po zarejestrowaniu się uzyskuje dostęp do funkcji sprzedaży i kupna serwisu Bukeo.pl
 2. § II. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. W Bukeo.pl można dodawać ogłoszenia w ramach istniejących kategorii.
  2. Sprzedawana książka powinna możliwie rzetelnie być przypisana kategorii odpowiadającej właściwej szkole i przedmiotowi.
  3. Bukeo.pl ma prawo modyfikować kategorię ogłoszenia, jeśli uzna, że książka przynależy do innej kategorii.
  4. Wszystkie informacje zamieszczone w ogłoszeniu powinny być prawdziwe. W szczególności dotyczy to stanu książki. W przypadku większych uszkodzeń Użytkownik jest zobowiązany jest je wymienić w opisie.
  5. Użytkownik wystawiający ogłoszenie jest odpowiedzialny za treść ogłoszenia. Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby ogłoszenie a w szczególności stworzone przez niego opisy oraz zamieszczone zdjęcia nie naruszały obowiązującego prawa.
 3. § III. ZAWARCIE UMOWY
  1. Wystawienie przez Użytkownika ogłoszenia w Bukeo.pl stanowi zobowiązanie do dokonania sprzedaży ogłaszanego przedmiotu zgodnie z określonymi w ogłoszeniu parametrami ( a w szczególności w zgodzie z określoną ceną i sposobem płatności oraz transportu).
  2. Zadeklarowanie przez Użytkownika chęci kupna książki przy wykorzystaniu funkcji serwisu Bukeo.pl stanowi zobowiązanie do dokonania zakupu zgodnie z określonymi w ogłoszeniu parametrami ( a w szczególności w zgodzie z określoną ceną i sposobem płatności oraz transportu).
  3. Bukeo.pl nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników, nie bierze odpowiedzialności z przedmiot transakcji i proces jej finalizacji.
  4. Bukeo.pl nie pobiera od Użytkowników żadnych prowizji ani opłat związanych z wystawieniem ogłoszenia i zadeklarowaniem chęci kupna.
  5. Warunki umowy między Użytkownikami serwisu nie mogą być sprzeczne z Regulaminem ani obowiązującym w Polsce prawem.
 4. § IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, może je zmienić, a także usunąć.
  2. Bukeo.pl nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i szczegółach dotyczących działalności Użytkownika w serwisie Bukeo.pl, poza komentarzami wystawionymi przez innych Użytkowników. Bukeo.pl dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
  3. Bukeo.pl nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 5. § V. ZAWIESZENIE I USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Bukeo.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Bukeo.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który wykorzystuje funkcjonalność serwisu do celów: spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów, zamieszcza treści powszechnie uznawane za wulgarne.
  3. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez zgody ze strony Bukeo.pl.
 6. § VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Bukeo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach.
  2. W sprawach nie uregulowanych przez Regulamin zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.